Проект САНРАЙЗ – Стале використання природних ресурсів малими підприємствами

 

Грантова угода:HUSKROUA/1101/201

Програми ЄІСП ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013

 

З 01 листопада 2013 року розпочато реалізацію  проекту САНРАЙЗ.

Цільовою територією проетку  в Україні є Закарпатська область, в Словаччині – Кошіцький край.

Цільова група: Потенційні засновники малого бізнесу, безробітні, місцеві зацікавлені сторони та ті, що приймають рішення, широка громадськість

Партнери проекту:

Бенефіціар – Агентство підтримки регіонального розвитку Кошіце, Словаччина

Партнер 1 – Асоціація студентів-економістів Закарпаття, Україна

Партнер 2 – Часлівецька сільська рада, Україна

Партнер 3 – Про Торненсіс, Словаччина

Партнер 4 – Муніципалітет Мале Озоровце, Словаччина

Загальна ціль проекту  – Підвищення рівня розвитку місцевої економіки за допомогою використання людських і природних ресурсів (землі, як засобу виробництва , відновлюваних джерел енергії, ноу -хау , людей) в регіонах Східної Словаччини та Закарпаття.

Конкретні цілі проекту:

1. Мотивувати місцевих суб’єктів (підприємців) створити бізнес в сфері ВДЕ для кращого використання людських і природних ресурсів регіону шляхом створення пілотної місцевої неприбуткової компанії з виробництва сертифікованих брикетів та пелет з доступної фітомаси .

2. Покращити знання і стимулювати місцевих суб’єктів та інших мешканців Східної Словаччини та Закарпаття шляхом використання малим бізнесом місцевих ендогенних ресурсів.

3. Покращення використання потенціалу людьми, що мешкають в периферійних регіонах та їх залучення до технічного процесу, використовуючи їх власні навички та підприємливість у самостійному та взаємовигідному виробництві приладів з використання енергії сонця.

4. Покращити доступність та конкретність інформації щодо ендогенних ресурсів у Закарпатській області та Кошіцькому краї.

Загальна тривалість проекту — 24 місяці.

Основні заходи проекту:

1. Завершення виробничої лінії для виробництва брикетів із соломи, сіна в Турна над Бодвоу, введення її в експлуатацію та працевлаштування робочого персоналу на постійній основі (в сфері надання послуг, збирання органічного матеріалу).

2. Проведення семінарів та ознайомчих поїздок до малих підприємств, які використовують місцеві та людські ресурси (у тому числі, відновлювані джерела енергії).

3. Проведення курсів, орієнтованих на виробництво сонячних колекторів для гарячого водопостачання домогосподарств, включаючи облаштування майстерень в Турна над Бодвоу та в Україні, де це виробництво може бути систематичним.

4. Інформаційна кампанія у відповідності до плану, розробленого в рамках попередніх проектів (журнал проекту, сайт, співпраця з місцевими засобами масової інформації).

Очікувані результати проекту:

1. Безпосереднє збільшення використання ресурсів (людських, енергетичних) в периферійних регіонах, на новостворених виробничих лініях для виробництва брикетів та фітомаси, поєднаних із існуючими вже діючими прикладами, які стимулюватимуть,

2. Покращення рівня знань та обізнаності місцевих лідерів на вже існуючих прикладах малого бізнесу в галузі відновних джерел енергії,

3. Покращення знань і навичок активних людей, потенційних виробників сонячних панелей; створення інфраструктури для цієї мети.

4. Покращення обізнаності громадськості про переваги використання відновних джерел енергії та можливостей бізнесу в цій галузі.

Запрошуємо до співпраці всіх хто зацікавився нашим проектом та розвитком альтернативних джерел енергії загалом.