В Україні дослідженнями проблем відновлюваної енергетики займається, зокрема, Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, Міжгалузевий науково-технічний центр, інші науково-дослідні установи та приватні підприємства.
За оцінками дослідників (Мхитарян 1999, стор. 43), загальний економічно-доцільний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в Україні складає, приблизно, 454.4 млрд кВт год. або 59.2 млн т у. п. на рік. Станом на 1998 рік, 3.05% від загального обсягу споживання енергії було отримано з відновлюваних джерел енергії.
Від 2009 року об’єкти відновлюваної енергетики в Україні отримали право на використання зеленого тарифу.

1. З А К О Н  У К Р А Ї Н И «Про альтернативні джерела енергії» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155 }
Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.
2. З А К О Н  У К Р А Ї Н И «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення “зеленого” тарифу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 13, ст.155 )
3. Зелений тариф в країнах Євросоюзу (англ.)
4. Національна комісія регулювання електроенергетики України
5. Постанова «Про встановлення величин “зелених” тарифів на електричну енергію на листопад 2011 року» №068 від 27.10.2011 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 2217 від 18.11.2011 )
6. Ефективні договірні відносини у сонячній енергетиці (презентація, джерело: http://www.slideshare.net/greencubator/e3forum-vaihelt-3457245)