Біовугілля – це тверде паливо, яке виготовляється із біомаси шляхом нагріву і інертній атмосфері. В результаті утворюється вугілля і суміш газових і рідких сполук.

В біовугілля є декілька переваг перед необробленою біомасою і кам’яним вугіллям. Теплотворна здатність біовугілля коливається від 28 до 33 МДж на кілограм. Теплотворна здатність деревини близько 18 а кам’яного вугілля 15-30 МДж на кілограм. Біовугілля можна використовувати на вугільних електростанціях та в інших галузях. Якщо сировина для біовугілля береться із лісу, де використовуються принципи раціонального лісокористування, то продукт є нейтральним з точки зору викидів СО2. При рості дерева поглинають такий же об’єм СО2, як виділиться при згорянні.

Біовугілля можна виробляти практично із будь-яких органічних матріалів, в тому числі і побутового сміття. Деревина є основною сировиною, але крім неї можна використовувати солому, торф і навіть гній.

Біовугілля отримують в результаті коксування, в якому біомаса нагрівається при відсутності кисню. Нагрів викликає розпад складних біомолекул, в результаті якого виробляються різні гази і тверде паливо. Якщо температура перевищує 400°C, то тверда фракція представляє собою деревне вугілля, яке майже на 100% складається із вуглецю. Якщо температура знаходиться в діапазоні 200–300°C, то тверда фракція представляє собою термооброблену масу, а сам процес називається термообробкою.

При коксуванню біомаси виробляються різні газоподібні продукти, частина яких може бути сконденсована в рідке піролізне масло. Неконденсовані газ в основному містять двоокис вуглецю, окис вуглецю, метан, водень. Ці гази і піроліз не масло можна використовувати в якості палива.

Піролізне масло часто відновлюють і використовують у подальшому виробництві. Воно може стати важливим видом відновного транспортного палива із біомаси.

Температура є найбільш важливою умовою процесу коксування. Більшість властивостей біовугілля, такі як теплотворна здатність і вміст золи, залежать від температури. Крім того, від температури залежить вихід продукту. При м’якій термообробці, коли температура підтримується на рівні 230 °C, вихід продукту може перевищити 90%. Підвищення температури до 900 ° C знижує вихід продукту до 25%.Висока температура також підвищує теплотворну здатність палива. Теплотворна здатність деревного вугілля може навіть перевищувати теплотворну здатність кам’яного вугілля, оскільки деревне вугілля містить менше золи. Теплотворна здатність термообробленою деревини, як правило, трохи вище, ніж у необробленої деревини. На практиці щільність енергії в термообробленою деревині значно вище, ніж у відходів лісопереробки (тріски), оскільки вміст вологи в деревному паливі після його заготовки може становити до 50%. Вміст вологи в термообробленою деревині набагато менше, що підвищує щільність енергії.